,,Mazovia ProActiv” to Stowarzyszenie, którego głównym celem jest promocja sportu i popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego. Swoją działalność opieramy na pracy społecznej członków, którzy realizują cele zgodnie ze statutem naszego Stowarzyszenia. Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszej społeczności to zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej.

Zanim wypełnisz deklarację – przeczytaj.

Stowarzyszenie ,,Mazovia ProActiv” skupia członków z Ciechanowa i okolic. Do naszej działalności podchodzimy sumiennie i odpowiedzialnie, dlatego w naszym zespole nie ma osób przypadkowych. Od naszych przyszłych członków oczekujemy szerokiego zaangażowania i ścisłej współpracy z pozostałymi działaczami Stowarzyszenia. Większość z nas łączy wspólna pasja – sport, który mocno nas integruje i motywuje do wspólnej pracy. Chętnie startujemy w zawodach występując w strojach klubowych, bierzemy udział w organizowanych przez nas imprezach oraz wspieramy swoją obecnością przedsięwzięcia innych, gdzie godnie reprezentujemy nasze Stowarzyszenie. Nasz zespół cechuje dobra organizacja pracy, kreatywność, obowiązkowość, lojalność i wysokie poczucie humoru 🙂

Zgodnie z & 10 naszego statutu, członkiem Stowarzyszenia ,,Mazovia ProActiv” może zostać osoba, która spełnia poniższe warunki:

1. Złoży deklarację członkowską o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia ,,Mazovia ProActiv” na druku stanowiącym załącznik do niniejszych zasad

2. Pozyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia wraz z ich podpisami.

Członkowie według §14 naszego statutu mają obowiązek:

– brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

– uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

– przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

– regularnego opłacania składek,

– dostarczenia fotografii swojej osoby do Sekretarza Zarządu, według jego instrukcji, w celu wyrobienia karty członkowskiej

– wpisywania nazwy drużyny „Mazovia ProActiv Ciechanów” podczas zapisów na wszelkiego rodzaju zawodów.

Jeżeli:

– powyższe warunki spotkały się z Twoją akceptacją

– czujesz, że nasze działania są zbieżne z Twoimi oczekiwaniami

– chcesz rozpocząć przygodę ze sportem, ale brakuje Ci motywacji

– szukasz towarzystwa, przy którym ,,rozwiniesz skrzydła”

– trenujesz samodzielnie, ale nie wykluczasz treningów w grupie

to jesteś doskonałym kandydatem na nowego członka Stowarzyszenia ,,Mazovia ProActiv”! Wypełnij deklarację i przekaż jednemu z członków Zarządu lub wyślij skan deklaracji na adres: mazoviaproactiv@gmail.com

Pobierz deklarację członkowską.

Do zobaczenia!

Mazovia Proactiv

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy chcą zarażać aktywnością mieszkańców naszego miasta.

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv

ul. Pułtuska 53
06-400 Ciechanów

NIP: 5662015486
REGON:  363423297

Nr konta: 27 1090 2590 0000 0001 4138 4965

email: mazoviaproactiv@gmail.com
tel. 514-565-610