Start Mazovian w zawodach: Reprezentanci: Artur Bałabas.