Start Mazovian w zawodach. Reprezentanci: Patryk Nieznański