W czwartek, 6 maja, podczas Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia wybraliśmy nowy Zarząd 🙂

Na jego czele stanął Jakub Ogonowski, wiceprezesem został Patryk Nieznański, sekretarzem Tomasz Pajewski, skarbnikiem Szymon Ogonowski. Członkiem Zarządu została również wszystkim dobrze znana Joanna Jóźwik 🙂

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Maciek Kowaliński (przewodniczący), Wioletta Białorucka (sekretarz) oraz Artur Zagórski.

Życzymy powodzenia!!!
Fot. Puls Ciechanowa