Opłaty

Opłaty członkowskie dokonywane są na konto stowarzyszenia .