W skład Zarządu Stowarzyszenia „Mazovia ProActiv” wchodzą:

Prezes – Jakub Ogonowski
Wiceprezes – Patryk Nieznański
Skarbnik – Szymon Ogonowski
Sekretarz – Tomasz Pajewski
Członek zarządu – Joanna Jóźwik

Komisja rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Maciek Kowaliński
Sekretarz – Wioletta Białorucka
Członek organu nadzoru – Artur Zagórski

Statut Stowarzyszenia dostępny tutaj.

Mazovia Proactiv

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy chcą zarażać aktywnością mieszkańców naszego miasta.

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv

ul. Pułtuska 53
06-400 Ciechanów

NIP: 5662015486
REGON:  363423297

Nr konta: 27 1090 2590 0000 0001 4138 4965

email: mazoviaproactiv@gmail.com

tel. 510 349 434